Bloque 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Bloque 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Bloque 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Rúa da Veiga, 6 - 27611 Paradela (Lugo) - 638 720 162 - andreagd91@gmail.com

Pitiños

A Casa Niño Pitiños é unha iniciativa impulsada pola Xunta de Galicia e parcialmente financiada polo Fondo Europeo de Desarrollo Rexional co obxectivo de proporcionar oportunidades e recursos que posibiliten a conciliación entre a vida persoal, familiar e laboral, así como o de garantizar o apoio ás familias.

Este servizo proporciona atención integral e personalizada a nenos e nenas en idades comprendidas entre os 3 meses e os 3 anos, a cal comprenderá a atención específica das súas necesidades básicas de alimentación, hixiene e descanso de acordo coa súa idade e a contribución ao seu desenvolvemento físico, motor, afectivo, intelectual e social. A este respecto deseñarase e organizarase un ambiente que faga posible a construción das primeiras aprendizaxes de identidade e autonomía persoal, de relación coa contorna e de comunicación social, sempre en estreita colaboración coas familias.